Wethouders gemeente Eindhoven

De wethouders van de gemeente Eindhoven zijn:
  • Mary-Ann Schreurs; innovatie & design, duurzaamheid & cultuur. m.schreurs@eindhoven.nl
  • Renate Richters; zorg, welzijn en armoedebestrijding  r.richters@eindhoven.nl
  • Staf Depla; economie, werk en inkomen, beroepsonderwijs. s.depla@eindhoven.nl
  • Jakob Wedemeijer; actieve stad, diversiteit en vergunningen. j.wedemeijer@eindhoven.nl
  • Marco van Dorst; ruimtelijke ordening en financiën. m.van.dorst@eindhoven.nl
  • Yasin Torunoglu; wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie. y.torunoglu@eindhoven.nl
  • Jannie Visser; jeugd, onderwijs en verkeer & vervoer. j.visscher@eindhoven.nl