Bestuur

Het bestuur van het Ondernemerskontakt bestaat uit een aantal gedreven ondernemers.
Door de jaren heen hebben zij een flinke expertise opgebouwd, waardoor zij op een adequate wijze invulling kunnen geven aan een daadkrachtig bestuur. De bestuursleden, uitgezonderd de secretaris, hebben een onbezoldigde functie en functioneren dus vooral vanuit een juiste grondhouding: betrokkenheid.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Guido Hermanides - voorzitter
Dirk Jan Vermeer- penningmeester                                     
Aloys Putmans - secretaris
Theo Beks - bestuurslid
Peter van den Hurk - bestuurslid
Mark van Asten - bestuurslid
Ronald Snep - bestuurslid