Over de Hurk

Welkom op de website van Ondernemerskontakt de Hurk:

Het bedrijventerrein De Hurk is een veelzijdig bedrijventerrein en heeft een totale omvang van ruim 200 hectare. Het terrein is ontstaan in de vijftiger jaren en heeft zich, dankzij goede aansluitingen op de hoofdinfrastructuur van wegen (A2/N2) en het Beatrixkanaal, ontwikkeld tot het grootste bedrijventerrein van Eindhoven.
Er zijn ruim 300 bedrijven gevestigd, die werk bieden aan circa 15.000 personen. Hiermee draagt het industrieterrein voor 10% bij aan de totale werkgelegenheid in Eindhoven.
De naam 'Hurk' betekent: 'afgelegen hoek', aangezien hier vroeger enkele afgelegen boerderijen stonden op min of meer woeste grond.

De Hurk heeft de ambitie om een modern, dynamisch en levensloopbestendig bedrijventerrein te blijven.